HSLF-FS 2023:21
Åtgärder » 604

604

Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

Åtgärdsbeskrivning

I åtgärden ingår avtryck, anpassning och inslipning samt uppföljning av skenans funktion upp till tre månader efter utlämnandet. 

Åtgärden är ersättningsberättigande en gång per dag och behandlare.

Åtgärden är ersättningsberättigande högst två gånger per ersättningsperiod.

Referenspris: 2 380 kr
Referenspris specialisttandvård: 2 900 kr

fr.o.m. 2024-01-15

För åtgärdsserien gäller generellt

I åtgärderna ingår alla material och moment vid behandling samt tandtekniskt arbete oavsett framställningsmetod inklusive all materialkostnad.

Respektive tillstånd anger när åtgärden är ersättningsberättigande

Relaterade handboksavsnitt

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.