HSLF-FS 2023:21
Åtgärder » 209

209

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande

Åtgärdsbeskrivning

Åtgärden tillämpas för depuration/mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten på tänder eller implantat om minst 40 minuter. 

I åtgärden ingår i förekommande fall polering eller behandling med fluorid efter avlägsnande av tandsten.

Åtgärden är endast ersättningsberättigande

  • som enskild åtgärd vid ett besök, eller 
  • tillsammans med åtgärd 113, 201, 311, 312 eller 362 under samma dag med samma behandlare.

Åtgärden är ersättningsberättigande en gång per dag och behandlare.

Åtgärden är ersättningsberättigande högst tre gånger per ersättningsperiod.

Referenspris: 950 kr
Referenspris specialisttandvård: 950 kr

fr.o.m. 2024-01-15

För åtgärdsserien gäller generellt

I åtgärderna ingår alla material och moment vid behandling samt tandtekniskt arbete oavsett framställningsmetod inklusive all materialkostnad.

Respektive tillstånd anger när åtgärden är ersättningsberättigande

Relaterade handboksavsnitt

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.