HSLF-FS 2023:21
Åtgärder » 832

832

Lagning av protes eller tillsättning av protestand

Åtgärdsbeskrivning

Åtgärden tillämpas för lagning av protes utan avtryck. 

Åtgärden är inte ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 831,  833–837, 839 eller ytterligare 832 för samma käke under samma dag vid samma mottagning.

Referenspris: 1 410 kr
Referenspris specialisttandvård: 1 670 kr

fr.o.m. 2024-01-15

För åtgärdsserien gäller generellt

I åtgärd 831–839 ingår alla material och moment vid behandling samt tandtekniskt arbete oavsett framställningsmetod inklusive all materialkostnad om inte annat anges i åtgärdstexten. 

I åtgärd 832–839 ingår även kontroll och justering upp till tre månader efter slutförandet av åtgärden.

Respektive tillstånd anger när åtgärden är ersättningsberättigande

Relaterade handboksavsnitt

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.