HSLF-FS 2023:21
Åtgärder » 701

701

Fyllning av en yta på framtand eller hörntand

Åtgärdsbeskrivning

Åtgärden är inte ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 322, 702, 703, 707, ytterligare 701 eller med utbytesåtgärd 921 för samma tandnummer under samma dag med samma behandlare.

Referenspris: 685 kr
Referenspris specialisttandvård: 685 kr

fr.o.m. 2024-01-15

För åtgärdsserien gäller generellt

I åtgärderna ingår alla material och moment vid behandling såsom exkavering oavsett metod, nödvändig friläggning (undantaget friläggning med lambå), torrläggning, putsning och polering, ocklusionsanpassning samt vid behov kontrollröntgen. 

Endast fyllningar utförda med fyllningsmaterial avsedda för permanent bruk är ersättnings­berättigande. Till fyllningsmaterial avsedda för permanent bruk räknas även inlägg inklusive dess cementering.

I åtgärderna ingår även återbesök för kontroll och justering.

Respektive tillstånd anger när åtgärden är ersättningsberättigande

Relaterade handboksavsnitt

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Besvarade frågor

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket..

Fråga

Vilka åtgärder är ersättningsberättigande för preprotetiska fyllningar?

Svar

Det finns inga åtgärder för preprotetiska fyllningar inom tandvårdsstödet. Dessa fyllningar ingår i åtgärderna för att utföra tandstödd protetik. Detta framgår av den inledande texten för åtgärd 800 - 809 för tandstödd protetik i föreskriften.

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket..

Fråga

Kan man kombinera åtgärd 301–304 för sjukdomsbehandling med åtgärder för reparation ur 700-serien, vid komplicerad fyllningsterapi som kräver underfyllningar?

Svar

Nej, exkavering och material ingår i åtgärden för fyllningen. Det framgår av den inledande texten till 700-åtgärderna i föreskriften.

Om exempelvis enbart sjukdomsbehandling i form av exkavering och temporär eller långtidstemporär fyllning kan utföras vid första besöket, kan åtgärd 301, 302, 303 eller 304 tillämpas beroende på antal tänder som behandlas.

När permanent fyllning utförs kan åtgärd för denna rapporteras för samma tand/tänder vid ett senare tillfälle. Motsvarande gäller vid stegvis exkavering då åtgärd 322 används vid exkaveringstillfället och 700-åtgärd för fyllning inrapporteras efter en exspektansperiod, när den permanenta fyllningen slutförs.

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket..

Fråga

Min patient kom akut till mig med en omfattande fraktur på en tand. Patienten önskar en krona på tanden, men vill vänta några månader med att göra den. För att inte tanden ska gå sönder mer var jag tvungen att göra en långtidstemporär fyllning i komposit. Vilken åtgärd ska jag använda? Har jag låst tanden för kronterapi när jag gjort en långtidstemporär fyllning i komposit?

Svar

Vid tillstånd 4081 Omfattande fraktur eller förlust av tandsubstans lämnas ersättning för bland annat åtgärd 302 Sjukdoms- eller smärtbehandling.

För åtgärd 302 står det i åtgärdstexten: "Åtgärden tillämpas för sjukdoms- eller smärtbehandling, främst i form av ..."

I åtgärdsbeskrivningen för åtgärd 302 anges att ersättning lämnas för en långtidstemporär fyllning. Detta gäller oavsett vilket material som används. Det bör av journalanteckningen framgå att fyllningen är långtidstemporär. Ersättning lämnas därmed senare även för en krona åtgärd 800 eller 801 om regel D.3 Kronregel är uppfylld.

Om ersättning istället har lämnats för en permanent kompositfyllning, åtgärd 701-707 och tanden inte har en ny skada lämnas inte ersättning för en krona åtgärd 800 eller 801.

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket..

Fråga

En patient vill byta ut amalgamfyllningar mot komposit eller kronor, vilken ersättning lämnas för detta inom det statliga tandvårdsstödet?

Svar

Byte av felfria fyllningar ersätts inte inom det statliga tandvårdsstödet.

För att en ny fyllning ska vara ersättningsberättigande inom det statliga stödet ska det finnas ett tillstånd, såsom en skada på fyllningen eller tanden. Finns det ett tillstånd, så anger tillståndet vilka tandvårdsåtgärder som är ersättningsberättigande.

Däremot kan patienten i vissa särskilda fall få stöd för byte av felfria amalgamfyllningar till hälso- och sjukvårdsavgift på grund av avvikande reaktioner mot dentala material. Detta regleras i 6–7 §§ Tandvårdsförordningen (1998:1338). Det är behandlande tandläkare som vid ett sådant fall ska lämna in en förhandsbedömning till landstinget/regionen där patienten bor.