HSLF-FS 2023:21
Åtgärder » 650

650

Motorisk aktivering, distanskontakt via videolänk

Åtgärdsbeskrivning

Åtgärden tillämpas för individuell instruktion och information till rörelseträning, koordinationsträning, hållningsträning, biofeedback eller töjning. 

Åtgärden är inte ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 250–252, 350–352, 606 eller ytterligare 650 under samma dag med samma behandlare. 

Åtgärden är endast ersättningsberättigande under förutsättning att en undersökning, åtgärd 101–114, först har slutförts vid samma mottagning inom samma ersättningsperiod.

Åtgärd 650 eller 606 är ersättningsberättigande sammantaget högst sex gånger under en ersättningsperiod.  

Referenspris: 390 kr
Referenspris specialisttandvård: 390 kr

fr.o.m. 2024-01-15

För åtgärdsserien gäller generellt

Innan distanskontakt via videolänk påbörjas ska vårdbehovet ha diagnosticerats vid ett fysiskt besök vid samma mottagning inom samma ersättningsperiod och behandlaren ska ha bedömt att vidare behandling i det enskilda fallet är lämplig att utföra på distans. Bedömningen ska dokumenteras i patientjournalen.

Respektive tillstånd anger när åtgärden är ersättningsberättigande

Relaterade handboksavsnitt

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.