HSLF-FS 2023:21
Åtgärder » 897

897

Åtgärdande av tekniska implantatkomplikationer 

Åtgärdsbeskrivning

Åtgärden tillämpas för åtgärdande av implantatkomplikationer som kräver behandling om sammantaget 60 minuter eller mer, där frakturerade broskruvar, distansskruvar eller skadade gängor åtgärdas.

I åtgärden ingår i förekommande fall 

  • friläggning av implantat inklusive blodstillning, 
  • förberedelse för montering av befintlig eller ny konstruktion.

Åtgärden är inte ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 893–896 under samma dag med samma behandlare.

    •   Åtgärden är ersättningsberättigande en gång per ersättningsperiod och behandlare för aktuell skada eller aktuell behandling även om behandlingen innefattar flera besök.
Referenspris: 2 665 kr
Referenspris specialisttandvård: 3 890 kr

fr.o.m. 2024-01-15

För åtgärdsserien gäller generellt

I åtgärd 881, 883, 884 och 893–897 ingår alla material om inte annat anges i åtgärdstexten. I åtgärderna ingår även alla moment vid behandling såsom provisorium på implantatet, förslutning, cementering, ocklusionsanpassning, en hygieninstruktion vid konstruktionen samt vid behov kontrollröntgen. Tandtekniskt arbete oavsett framställnings­metod ingår inklusive all materialkostnad om inte annat anges i åtgärdstexten.

I åtgärderna ingår även kontroll och eventuell justering upp till tre månader efter slutförande av åtgärden.

I åtgärd 893–896 ingår även borttagande av okomplicerade distans- eller broskruvfrakturer.

Respektive tillstånd anger när åtgärden är ersättningsberättigande

Relaterade handboksavsnitt

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.