HSLF-FS 2023:21
Åtgärder » 207

207

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten 

Åtgärdsbeskrivning

Åtgärden tillämpas för depuration/mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten på tänder eller implantat. 

I åtgärden ingår i förekommande fall polering eller behandling med fluorid efter avlägsnande av tandsten.

Åtgärden omfattar upp till 15 minuter behandlingstid. Vid samtidig basundersökning omfattar åtgärden upp till 15 minuter behandlingstid utöver den tid som ingår i åtgärd 101, 111 eller 112.

Åtgärden är inte ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 205, 206, 208, 209, 341–343 eller ytterligare 207 under samma dag med samma behandlare.

Åtgärden är ersättningsberättigande högst tre gånger per ersättningsperiod.

Referenspris: 320 kr
Referenspris specialisttandvård: 320 kr

fr.o.m. 2024-01-15

För åtgärdsserien gäller generellt

I åtgärderna ingår alla material och moment vid behandling samt tandtekniskt arbete oavsett framställningsmetod inklusive all materialkostnad.

Respektive tillstånd anger när åtgärden är ersättningsberättigande

Relaterade handboksavsnitt

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.