HSLF-FS 2023:21

E.6


Implantat, del av käke, som görs om eller utbytesåtgärd implantat, som görs om

Inom tre år efter slutförande av åtgärd

 • 420 är åtgärd 420 eller 892 inte ersättningsberättigande för samma tandposition.
 • 421, 423 eller 425 är åtgärd 421, 423 eller 425 inte ersättningsberättigande för samma tand­positioner. 
 • 422, 424 eller 426 är åtgärd 422, 424 eller 426 inte ersättningsberättigande för samma tandpositioner.
 • 427, 428, 430, 431, 432 eller 433 är åtgärd 427, 428, 430, 431, 432 eller 433 inte ersättningsberättigande för samma kvadrant.

Inom tre år efter slutförande av åtgärd 850, 852 eller 853 är åtgärd 

 • 804, 815, 850, 852, 853, 881, 883, 884, 888 eller 897 inte ersättningsberättigande för samma tandposition. 
 • 801–803 inte ersättningsberättigande för rehabilitering av tandluckan för ett stöd på ena sidan eller båda sidor om entandslucka eller tvåtandslucka, alternativt två stöd på vardera sidan om tvåtandslucka med bräckligt ändstöd.
 • 801–803 inte ersättningsberättigande för rehabilitering av tandluckan för ett eller två stöd på ena sidan eller båda sidor om tre- eller flertandslucka.
 • 801–803 inte ersättningsberättigande för rehabilitering av friändstandlöshet för två stöd mesialt därom.

Inom tre år efter slutförande av åtgärd

 • 853 är åtgärd 420–428 eller 430–433 inte ersättningsberättigande för samma tandposition.
 • 858–859 är åtgärd 858, 859 eller 889 inte ersättningsberättigande för samma tandposition.
 • 861–863 eller 865 är åtgärd 850, 852, 853, 861–863, 865, 881, 883, 884, 888 eller 897 inte ersättningsberättigande för samma käke. 

Inom tre år efter slutförande av åtgärder för en kopplad konstruktion mellan tand och implantat är en ny konstruktion inte ersättningsberättigande för rehabilitering av samma tandlucka eller samma friändstandlöshet.

Utbytesåtgärd som görs om

Inom tre år efter slutförande av utbytesåtgärd 925 eller 928

 • är åtgärd 800 eller 801 inte ersättningsberättigande för ett stöd på vardera sidan vid entandslucka. 
 • är åtgärd 804 inte ersättningsberättigande för samma tandposition.  
 • är åtgärd 420–428 eller 892 inte ersättningsberättigande för samma tandposition. 
 • lämnas inte tandvårdsersättning för utbytesåtgärd 925 eller 928 för samma tandposition. 

Inom tre år efter slutförande av utbytesåtgärd 926 eller 929

 • är åtgärd 815, 850, 852, 853, 858, 881 eller 883 inte ersättningsberättigande för samma tandposition.
 • lämnas inte tandvårdsersättning för utbytesåtgärd 926 eller 929 för samma tandposition.

 

Relaterade handboksavsnitt

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Besvarade frågor