HSLF-FS 2023:21

D.4


Utbytesåtgärd krona eller fasad

Om patienten väljer en behandling i form av en permanent tandstödd krona, åtgärd 800 eller 801, och regel D.3 inte är tillämplig, används utbytesåtgärd 921 om behandlingen avser en fram- eller hörntand, eller utbytesåtgärd 922 om behandlingen avser en premolar eller en molar. I utbytesåtgärd för krona ingår i förekommande fall laboratorieframställd eller klinikframställd pelare, åtgärd 802 eller 803.

Om patienten väljer en behandling i form av en fasad, i stället för ersättningsberättigande fyllning, används utbytesåtgärd 923 om behandlingen avser tandposition 1–3, eller utbytesåtgärd 924 om behandlingen avser tandposition 4–5. Utbytesåtgärd för fasad kan inte tillämpas för tandposition 6–8.

Tandvårdsersättning beräknas motsvarande åtgärd 703 om behandlingen avser en fram- eller hörntand, eller motsvarande åtgärd 706 om behandlingen avser en molar eller premolar. Tand­vårds­ersättning beräknas dock på det lägsta av följande belopp 

  • referenspriset för utförd utbytesåtgärd 921 eller 922, vilket motsvarar referenspriset för den ersättningsberättigande åtgärden (703 för fram- eller hörntand, 706 för molar eller premolar), 
  • referenspriset för utförd utbytesåtgärd 923 eller 924, vilket motsvarar referenspriset för den ersättningsberättigande åtgärden (703 för tandposition 1–3, 706 för tandposition 4–5), eller 
  • vårdgivarens pris för faktiskt utförd utbytesåtgärd 921–924.

Relaterade handboksavsnitt

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Besvarade frågor