HSLF-FS 2023:21

D.7


Reparativa åtgärder, krona eller utbytesåtgärder vid karies, fraktur, förlust av tandsubstans, förlust av fyllningsmaterial eller tandslitage

Vid karies, fraktur, förlust av tandsubstans, förlust av fyllningsmaterial eller tandslitage är reparativa åtgärder 701-708 eller tandstödd krona med eller utan pelare åtgärd 800-803 ersättningsberättigande, eller lämnas tandvårdsersättning för utbytesåtgärd 921-924 endast vid 

  • dentinkariesangrepp som måste åtgärdas, eller 
  • fraktur, förlust av tandsubstans, förlust av fyllningsmaterial eller tandslitage av sådan omfattning att skadan måste åtgärdas med reparation.  

Relaterade handboksavsnitt

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.