HSLF-FS 2023:21

D.2


Undantag rotbehandlingsåtgärder

Rotbehandlingsåtgärder 501–504, 522, 523 eller 541 är inte ersättningsberättigande för tand i  position 8.

Relaterade handboksavsnitt

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Besvarade frågor