HSLF-FS 2023:21

E.3


Stöd vid tandstödd protetik

Vid extensionbro i tandlucka med brostöd enbart på ena sidan om luckan är endast ett hängande led ersättningsberättigande.

Vid tandlöshet som involverar tandposition 5 och stödtand finns i position 6 men saknas i position 7, kan en tandstödd bro utsträckas till tandposition 8. Detta under förutsättning att två stöd distalt om tandposition 5 är ersättningsberättigande inom aktuellt tillstånd. För entandsluckan i tandposition 7 är hängande led inte ersättningsberättigande. 

 

Relaterade handboksavsnitt

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.