HSLF-FS 2023:21

D.3


Kronregel

Tandstödd krona med eller utan pelare, åtgärd 800–803, är ersättningsberättigande för tand i position 1–7 vid:

Kavitet, fraktur, förlust av tandsubstans eller förlust av fyllningsmaterial 

  • som omfattar minst fyra av fem ytor på premolar eller molar, 
  • som omfattar minst tre av fyra ytor på framtand eller hörntand samt inbegriper incisal­skäret, eller 
  • om två tredjedelar av tandkronans volym är förlorad.  

Vid beräkningen inbegrips även ytor som har ersatts av fyllningsmaterial.  

Sekundärkaries vid en ersättningsberättigande befintlig krona, om 

  • kariesangreppet inte kan åtgärdas utan att kronan avlägsnas, eller 
  • underliggande tandsubstans försvagats så mycket att kronan inte är långsiktigt hållbar. 

Orsaken till varför befintlig krona inte kan behållas ska dokumenteras i patient­journalen.

Rotkaries som omfattar minst tre av fyra rotytor. Vid beräkningen inbegrips även rotytor som tidigare har ersatts med fyllningsmaterial. 

Tandslitage på grund av abrasion eller attrition, om 

  • höjden på tandkronan reducerats med minst en tredjedel på lägsta stället, eller 
  • det finns dentinblottor på minst en tredjedel av buckal- eller lingualytan. 

Tandslitage på grund av erosion om det finns dentinblottor på minst en tredjedel av buckal-, lingual- eller ocklusalytan. 

Infraocklusion om ocklusalytan är under ocklusionsplanet med minst en tredjedel av ena eller båda granntändernas kronhöjd.

Relaterade handboksavsnitt

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Besvarade frågor