HSLF-FS 2022:26

D.3


Kronregel

Tandstödd krona med eller utan pelare, åtgärd 800–803, är ersättningsberättigande för tand i position 1–7 vid kavitet, fraktur, förlust av tandsubstans, förlust av fyllningsmaterial eller tandslitage, som är omfattande.

Omfattande kavitet, omfattande fraktur, omfattande förlust av tandsubstans eller omfattande förlust av fyllningsmaterial innebär att 

  • minst fyra av fem ytor på premolar eller molar omfattas, 
  • minst tre av fyra ytor på framtand eller hörntand omfattas samt inbegriper incisalskäret, eller 
  • två tredjedelar av tandkronans volym är förlorad.  

Vid beräkningen inbegrips även ytor som har ersatts av fyllningsmaterial.  

Vid sekundärkaries vid en ersättningsberättigande befintlig krona innebär omfattande kavitet i stället att 

  • kariesangreppet inte kan åtgärdas utan att kronan avlägsnas, eller 
  • underliggande tandsubstans försvagats så mycket att kronan inte är långsiktigt hållbar. 

Orsaken till varför befintlig krona inte kan behållas ska dokumenteras i patient­journalen.

Vid rotkaries innebär omfattande kavitet i stället att minst tre av fyra rotytor omfattas. I beräkningen inbegrips även rotytor som tidigare har ersatts med fyllningsmaterial. 

Omfattande tandslitage innebär vid 

  • abrasion eller attrition att höjden på tandkronan reducerats med minst en tredjedel på lägsta stället eller att det finns dentinblottor på minst en tredjedel av buckal- eller lingualytan. 
  • erosion att det finns dentinblottor på minst en tredjedel av buckal-, lingual- eller ocklusalytan. 

Relaterade handboksavsnitt

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Besvarade frågor