HSLF-FS 2023:21

E.16


Tandextraktion inom tillstånd 5903–5914

Inom tillstånd 5903–5914 är åtgärd 401–405, 409 eller 410 för tandextraktion ersättnings­berättigande endast som ett led i ortodontisk behandling. För tillstånd 5909, 5912 eller 5913 kan i förekommande fall tandextraktion vara den enda ortodontiska behandlingen.