HSLF-FS 2021:37

E.16


Tandborttagning inom tillstånd 5903–5914

Inom tillstånd 5903–5914 är åtgärd 401–405, 409 eller 410 för tandborttagning ersättnings­berättigande endast som ett led i ortodontisk behandling. För tillstånd 5909, 5912 eller 5913 kan i förekommande fall tandborttagning vara den enda ortodontiska behandlingen.