HSLF-FS 2019:9

E.2


Begränsning implantatstödd protetik

Under en ersättningsperiod ersätts 

  • i överkäken högst sex implantat (åtgärd 420), sex implantatstödda kronor (åtgärd 850 eller 852) och sex distanser (åtgärd 858), och 
  • i underkäken högst fyra implantat, fyra implantatstödda kronor och fyra distanser.

För tandposition 7 eller 8 i partiellt tandlösa käkar är inte åtgärd 420–426 eller 850–859 ersättningsberättigande, eller lämnas inte tandvårdsersättning för utbytesåtgärd 925–929. 

Operation avseende käkbensförankrat implantat, åtgärd 421–426, är ersättningsberättigande för det antal implantat, åtgärd 420, som är ersättningsberättigande inom aktuellt tillstånd. 

Konstruktion bestående av ett (1) implantat med implantatstödd krona och ett (1) hängande led är endast ersättningsberättigande när hängande ledet finns inom tandposition 2–2. 

Vid implantatstödd sektionsbro med fler än två extensionsled i följd är inte någon del av bron ersättningsberättigande. 

Relaterade handboksavsnitt

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Besvarade frågor