HSLF-FS 2023:21

E.2


Begränsning implantatstödd protetik

Under en ersättningsperiod ersätts 

  • i överkäken högst sex implantat (åtgärd 420), sex distanser (åtgärd 858) och sex implantatstödda kronor (åtgärd 850 eller 852), 
  • i underkäken högst fyra implantat, fyra distanser och fyra implantatstödda kronor.

För tandposition 7 eller 8 i partiellt tandlösa käkar 

  • är inte åtgärd 420–426 eller 850–859 ersättningsberättigande, eller 
  • lämnas inte tandvårdsersättning för utbytesåtgärd 925–929.  

Operation avseende käkbensförankrat implantat (åtgärd 421–426) är ersättningsberättigande för det antal implantat (åtgärd 420) som är ersättningsberättigande inom aktuellt tillstånd. 

Konstruktion bestående av en (1) implantatstödd krona (åtgärd 850, 852, 854 eller 856) och  ett (1) hängande led (åtgärd 853, 854 eller 856) är endast ersättningsberättigande när hängande ledet finns inom tandposition 2–2. 

Vid implantatstödd sektionsbro med fler än två extensionsled i följd är inte någon del av bron ersättningsberättigande.

Relaterade handboksavsnitt

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Besvarade frågor