HSLF-FS 2023:21

E.9


Undantag från E.5–E.8 och E.15 efter förhandsprövning

Efter förhandsprövning är åtgärd 420–428, 430–433, 800–804, 808, 811–815, 850, 852, 853, 858, 859, 861–863, 865, 874–876, 881, 883–889 eller 892 ersättningsberättigande eller lämnas tandvårdsersättning för utbytesåtgärd 925, 926, 928 eller 929 inom tre år från det att åtgärd 420–428, 430–433, 800–804, 808, 815, 850, 852, 853, 858, 859, 861–863, 865, 874–876 eller utbytesåtgärd 925, 926, 928, 929, 940 eller 941 slutförts om 

  • konstruktionen på ingående tand eller implantat utsatts för yttre våld, eller 
  • konstruktionen på ingående tand eller implantat behöver göras om på grund av ny skada i annan tandposition än vad den ursprungliga konstruktionen avser. 

Vad som anges i första stycket ska i motsvarande mån gälla även när en tand som använts för beräkning av ersättning av utbytesåtgärd behöver behandlas.

Om den behandling som ska göras om har utförts inom reparativ vård (tillstånd inom 4000-serien) ska regel D.6 tillämpas.

I fall när utbytesåtgärd 925 eller 928 slutförts men implantatet inte kan användas är åtgärd 801 och 804 ersättningsberättigande efter förhandsprövning.

Avtagbar protes

Efter förhandsprövning är åtgärd 824, 825, 827, 828, 832–837 eller 871–873 ersättnings­berättigande inom ett år från det att åtgärd 824, 825, 827, 828 eller 871–873 slutförts om

  • protesen skadats eller förlorats och detta har ett samband med sjukdom hos patienten, 
  • protesen, tand eller implantat som protesen stödjer på, utsatts för yttre våld, eller
  • protesen behöver åtgärdas på grund av ny skada i annan tandposition än vad den ur­sprungliga protesen avser. 

Efter förhandsprövning är åtgärd 832–837 ersättningsberättigande för en äldre protes i samma käke inom ett år från det att åtgärd 824, 825, 827 eller 828 slutförts, om patienten inte klarar anpassning till den nya protesen. 

Relaterade handboksavsnitt

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Besvarade frågor