HSLF-FS 2021:37

E.7


Implantat som görs om, hel käke

Inom tre år efter slutförande av åtgärd

  • 420 är åtgärd 420 eller 892 inte ersättningsberättigande för samma tandposition.
  • 421, 423 eller 425 är åtgärd 421, 423 eller 425 inte ersättningsberättigande för samma tandpositioner.
  • 422, 424 eller 426 är åtgärd 422, 424 eller 426 inte ersättningsberättigande för samma tandpositioner. 
  • 427, 428, 430, 431 eller 432 är åtgärd 427, 428, 430, 431 eller 432 inte ersättningsberättigande för samma kvadrant.

Inom tre år efter slutförande av åtgärd

  • 858 är åtgärd 858 eller 889 inte ersättningsberättigande för samma tandposition.
  • 861–863 eller 865 är åtgärd 815, 850, 852, 853, 861–863, 865, 871–878, 881, 883, 884 eller 888 inte ersättningsberättigande för samma käke.  
  • 874–876 är åtgärd 874–876 inte ersättnings­berättigande för samma käke.

Inom ett år efter slutförande av åtgärd 871–873, eller 877 är åtgärd 832–837, 839, 850, 852, 853, 858, 861–863, 865, 871–873 eller 877 inte ersättningsberättigande för samma käke. 

Relaterade handboksavsnitt

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Besvarade frågor