HSLF-FS 2023:21

E.5


Tandstödd protetik, utförd inom rehabiliterande vård, som görs om

Inom tre år efter slutförande av åtgärd 800 eller 801

  • är åtgärd 800, 801, 804, 811–815, 420–428, 430–433, 850, 852, 853, 858 eller 859 inte ersättningsberättigande för samma tandposition.
  • på en av tänderna som utbytesåtgärd beräknas på enligt regel E.4, lämnas inte tandvårds­ersättning för utbytesåtgärd 925, 926 eller 940 för bredvidliggande tandposition. 
  • på båda tänderna som utbytesåtgärd beräknas på enligt regel E.4, lämnas inte tandvårds­ersättning för utbytesåtgärd 925, 926, 929, 940 eller 941 för aktuell tandposition.

Inom tre år efter slutförande av åtgärd

  • 802 eller 803 är åtgärd 802 eller 803 inte ersättningsberättigande för samma tandposition.
  • 804 är åtgärd 804, 812–815, 420–428, 430–433, 850, 852, 853, 858 eller 859 inte ersättnings­berättigande för samma tandposition. Detta gäller inte om åtgärd 804 har använts tillsammans med åtgärd 805 i samma konstruktion.
  • 806 är åtgärd 806 eller 811 inte ersättningsberättigande för samma tandposition. 
  • 808 är åtgärd 808 eller 811 inte ersättningsberättigande för samma tandposition.
  • 815 är åtgärd 800, 801, 804, 811–815, 420–428, 430–433, 850, 852, 853, 858 eller 859 inte ersättningsberättigande för samma tandposition.
  • 428 eller 431 är åtgärd 427, 428, 430, 431, 432 eller 433 inte ersättningsberättigande för samma kvadrant. 

 

Relaterade handboksavsnitt

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Besvarade frågor