HSLF-FS 2022:26
Handbok » 3.1.3 Borttagande av tandsten som hälsofrämjande insats, tillstånd 2031 och åtgärd 207, 208, 209

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

3.1.3 Borttagande av tandsten som hälsofrämjande insats, tillstånd 2031 och åtgärd 207, 208, 209

3.1.3Borttagande av tandsten som hälsofrämjande insats, tillstånd 2031 och åtgärd 207, 208, 209

Tillstånd 2031 Tandsten på tänder eller implantat avser supragingival tandsten utan att patienten har sjukdom. Det är tandstenen i sig som är risken för att patienten inte ska kunna bibehålla sin tandhälsa. Tandsten försvårar åtkomligheten och därmed möjligheten för att patienten ska kunna rengöra sina tänder/implantat.

Inom tillstånd 2031 är tre åtgärder av olika omfattning ersättningsberättigande:

  • åtgärd 207 mindre omfattande, för behandling upp till 15 minuter,
  • åtgärd 208, för behandling mer än 15 minuter,
  • åtgärd 209, för särskilt tidskrävande behandling om minst 40 minuter.

Vid samtidig basundersökning avser tidsåtgången i åtgärd 207 respektive 208 den tid som är utöver den tid för tandstensborttagning som redan ingår i åtgärd 101, 111 eller 112 för basundersökning.

Åtgärd 209 är ersättningsberättigande när den vid ett tandvårdsbesök utförs som enda åtgärd eller enbart tillsammans med åtgärd 113, 201, 311, 312 eller 362. Utförs andra åtgärder vid besöket är åtgärd 207 eller 208 ersättningsberättigande för tandstensborttagningen.

Om polering eller fluoridbehandling behöver utföras efter avlägsnandet av tandsten ingår det i åtgärderna för tandstensborttagning.

Någon åtgärd för enbart polering finns inte inom det statliga tandvårdsstödet. För att åtgärda plackförekomst är det information och instruktion som har effekt enligt nationella riktlinjer.

För åtgärd 207–209 kan särskilt tandvårdsbidrag (STB) användas. STB syftar bland annat till att patienter med ökad infektionskänslighet ska kunna ta del av förebyggande tandvård.

3.1.3.1.1 Exempel, basundersökning, information, fluoridbehandling och tandstensborttagning, åtgärd 101 och 207
3.1.3.1.2 Exempel, tandstensborttagning ingår i basundersökning, åtgärd 112
3.1.3.1.3 Exempel, tandstensborttagning, åtgärd 208
3.1.3.1.4 Exempel, patient med mycket tandsten får basundersökning hos tandhygienist och tandstensborttagning, åtgärd 341 och 209
3.1.3.1.5 Exempel, undersökning hos tandhygienist och tandstensborttagning, åtgärd 112, 209 samt 113 och 209.
3.1.3.1.6 Exempel, behov av fullständig parodontal undersökning vid besök för tandstensborttagning, åtgärd 114.