HSLF-FS 2022:26
Handbok » 3.1.3.1.4 Exempel, patient med mycket tandsten får basundersökning hos tandhygienist och tandstensborttagning, åtgärd 341 och 209

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

3.1.3.1.4 Exempel, patient med mycket tandsten får basundersökning hos tandhygienist och tandstensborttagning, åtgärd 341 och 209

3.1.3.1.4Exempel, patient med mycket tandsten får basundersökning hos tandhygienist och tandstensborttagning, åtgärd 341 och 209

En patient kommer till sin tandhygienist för basundersökning. Tandhygienisten gör en fullständig fickdjupsmätning och konstaterar att patienten inte har parodontit, men att det finns mycket supragingival tandsten och gingivit på ett par ställen. Tandhygienisten har vid detta besök planerat en längre behandlingstid eftersom hen vet att patienten snabbt bildar mycket tandsten. Vid undersökningstillfället tas därför även all tandsten bort och patienten reinstrueras även i approximal rengöring.

Tandhygienisten rapporterar tillstånd 1001 och åtgärd 112 för basundersökningen och hygieninstruktionen samt tillstånd 3041 Gingivit och åtgärd 341 för tandstensborttagningen.

Efter nio månader kommer patienten åter till tandhygienisten, vid detta besök enbart för tandstensborttagning. Behandlingen tar 50 minuter och tandhygienisten rapporterar åtgärd 209 inom tillstånd 3041.