HSLF-FS 2022:26
Handbok » 3.1.3.1.6 Exempel, behov av fullständig parodontal undersökning vid besök för tandstensborttagning, åtgärd 114.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

3.1.3.1.6 Exempel, behov av fullständig parodontal undersökning vid besök för tandstensborttagning, åtgärd 114.

3.1.3.1.6Exempel, behov av fullständig parodontal undersökning vid besök för tandstensborttagning, åtgärd 114.

En patient som bildar mycket tandsten var för nio månader sedan för undersökning och behandling hos sin tandhygienist. Nu kallas patienten igen för en ny kontroll. Tandhygienisten konstaterar att det åter finns mycket supragingival tandsten och gör en undersökning av de gingivala förhållandena. Den visar på att det kan finnas fördjupade fickor i överkäkens molarområde.

Tandhygienisten förklarar för patienten vad ett ökat fickdjup innebär och rekommenderar en fullständig parodontal undersökning som även ska kompletteras med två bitewing-bilder. Undersökningen visar fördjupade fickor och fästeförlust vid fyra tänder där det även finns subgingival tandsten. Tandhygienisten tar bort tandstenen, polerar bettet och behandlingen avslutas med att patienten får skölja med fluor.

För diagnostiken rapporterar tandhygienisten tillstånd 1301 Behov av mindre omfattande undersökning och åtgärd 114 Fullständig parodontal undersökning eller fördjupad kariesutredning, utförd av tandhygienist samt åtgärd 127 Röntgenundersökning, delstatus. För tandstensborttagningen rapporterar tandhygienisten tillstånd 3043 Parodontit och åtgärd 342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande.