HSLF-FS 2022:26
Handbok » 3.1.3.1.1 Exempel, basundersökning, information, fluoridbehandling och tandstensborttagning, åtgärd 101 och 207

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

3.1.3.1.1 Exempel, basundersökning, information, fluoridbehandling och tandstensborttagning, åtgärd 101 och 207

3.1.3.1.1Exempel, basundersökning, information, fluoridbehandling och tandstensborttagning, åtgärd 101 och 207

En patient får en basundersökning utförd hos sin tandläkare. Undersökningen visar att patienten har ett par intialkariesangrepp och supragingival tandsten i underkäksfronten, men i övrigt ingen sjukdom. Tandläkaren informerar patienten om sambandet mellan söt dryck och karies samt fluoridlackar de initiala skadorna efter att tandstenen i underkäken avlägsnats.

Tandläkaren rapporterar tillstånd 1001 och åtgärd 101 för basundersökningen samt åtgärd 207 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, inom tillstånd 2031 Tandsten på tänder eller implantat, för depurationen. I åtgärd 101 ingår upp till 5 minuter förebyggande behandling, i detta fall information och fluoridlackning.