HSLF-FS 2022:26
Handbok » 3.1.3.1.2 Exempel, tandstensborttagning ingår i basundersökning, åtgärd 112

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

3.1.3.1.2 Exempel, tandstensborttagning ingår i basundersökning, åtgärd 112

3.1.3.1.2Exempel, tandstensborttagning ingår i basundersökning, åtgärd 112

En patient får basundersökning med fullständigt fickstatus utförd hos tandhygienist. Patienten har tidigare haft en del parodontala problem, men har idag en mycket god munhygien. Undersökningen visar stabila parodontala förhållanden och endast en ringa mängd tandsten. Tandhygienisten tar bort tandstenen och rapporterar åtgärd 112 inom tillstånd 1001 för basundersökningen. I åtgärd 112 ingår upp till 10 minuter förebyggande behandling, i detta fall borttagning av tandsten.