HSLF-FS 2022:26
Handbok » 3.1.3.1.5 Exempel, undersökning hos tandhygienist och tandstensborttagning, åtgärd 112, 209 samt 113 och 209.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

3.1.3.1.5 Exempel, undersökning hos tandhygienist och tandstensborttagning, åtgärd 112, 209 samt 113 och 209.

3.1.3.1.5Exempel, undersökning hos tandhygienist och tandstensborttagning, åtgärd 112, 209 samt 113 och 209.

En patient kommer till en tandhygienist för basundersökning. Vid anamnes­upptagningen uppger patienten att ett återkommande problem har varit mycket tandsten samt blödande tandkött. Tandhygienisten gör en fullständig fickdjupsmätning och konstaterar att patienten har gingivit och mycket supragingival tandsten men ingen tandlossning. Patienten får information om sin munhälsa och instruktion i approximal rengöring. Tandhygienisten rapporterar tillstånd 1001 och åtgärd 112 för basundersökningen och patienten får en ny tid en vecka senare för tandstensbortagning. Vid det besöket, som tar 50 minuter, rapporterar tandhygienisten tillstånd 3041 Gingivit och åtgärd 209.

Efter nio månader kommer patienten åter till tandhygienisten, denna gång för tandstensborttagning. Tandhygienisten påbörjar behandlingen med en undersökning av de gingivala förhållandena, för att kontrollera att inte en mera allvarlig sjukdom har utvecklats. Undersökningen visar att patienten har mindre uttalad gingivit än tidigare men även denna gång finns mycket supragingival tandsten. Tandhygienisten noterar i patientjournalen skäl till och resultat av undersökningen, och rapporterar tillstånd 1301 Behov av mindre omfattande undersökning samt åtgärd 113 Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist. För tandstensborttagningen, som tar 50 minuter, rapporterar tandhygienisten åtgärd 209 inom tillstånd 3041.