HSLF-FS 2023:21
Handbok » 3.1.3.1.5 Exempel, undersökning hos tandhygienist och tandstensborttagning, åtgärd 112, 209, 311 samt 113 och 209.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

3.1.3.1.5 Exempel, undersökning hos tandhygienist och tandstensborttagning, åtgärd 112, 209, 311 samt 113 och 209.

Exempel, undersökning hos tandhygienist och tandstensborttagning, åtgärd 112, 209, 311 samt 113 och 209.

En patient kontaktar tandvårdskliniken för att boka tid för undersökning och erbjuds en tid hos tandhygienisten. Vid besöket konstaterar tandhygienisten att patienten blöder vid ficksondering och utför en fullständig parodontal undersökning. Fickmätningen visar inga patologiska fickor och bennivån i sidopartierna ser normalt ut på bitewingbilderna. Patienten är heller inte kariesaktiv men har generell gingivit och supragingival tandsten främst i den trångställda underkäksfronten lingualt samt i molar- och premolarregionerna.

Tandhygienisten informerar patienten om statuset och om egenvårdsrutiner. En ny tid bokas för tandstensborttagning samt rådgivande samtal och mer utförlig instruktion om egenvård som patienten också efterfrågat.

För undersökningsbesöket rapporterar tandhygienisten tillstånd 1001 Basundersökning och åtgärd 112 Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist.

Ett par veckor senare kommer patienten tillbaka för det planerade besöket. Tandhygienisten tar bort tandstenen och polerar tänderna. Patientens tandborstningsteknik gås igenom och behandlaren korrigerar tekniken och instruerar patienten i användning av tandtråd och mellanrumsborstar. Tandhygienisten informerar också om samband mellan kosten, bakteriebeläggningar, saliven och tandstensbildning och patienten får svar på sina frågor om tandköttsinflammation och vilka risker den innebär för munhälsan.

Då tandstensborttagningen tog ca 45 minuter rapporterar tandhygienisten tillstånd 3041 Gingivit och åtgärd 209. För dialogen om sjukdomssamband rapporteras åtgärd 311.

Efter nio månader kommer patienten åter till tandhygienisten, denna gång för kontroll och tandstensborttagning. Tandhygienisten påbörjar behandlingen med en undersökning av de gingivala förhållandena, för att kontrollera att inte en mera allvarlig sjukdom har utvecklats. Undersökningen visar att patienten har mindre uttalad gingivit än tidigare men även denna gång finns mycket supragingival tandsten. Tandhygienisten noterar i patientjournalen skäl till och resultat av undersökningen, och rapporterar tillstånd 1301 Behov av mindre omfattande undersökning samt åtgärd 113 Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist. För tandstensborttagningen, som tar 50 minuter, rapporterar tandhygienisten åtgärd 209 inom tillstånd 3041.

Åtgärd 209 kan endast ersättas som enskild åtgärd, eller i kombination med åtgärd 113, 201, 311, 312 eller 362 under samma dag med samma behandlare.