HSLF-FS 2023:21
Åtgärder » Kirurgiska åtgärder

Kirurgiska åtgärder

I åtgärderna ingår alla material och moment vid behandling såsom operationsuppdukning, blodstillning, suturering och postoperativ information. Tandtekniskt arbete oavsett framställningsmetod ingår inklusive all materialkostnad.

I åtgärderna ingår även kontroll och efterbehandling inklusive suturtagning, behandling av efterbesvär inklusive dry socket upp till 14 dagar efter behandlingstillfället, samt vid behov kontrollröntgen. 

I åtgärd 404, 405, 408, 409, 427, 428, 430–433 och 451–454 ingår tandextraktion i samma kvadrant. 

I åtgärd 429, 453 och 454 ingår borttagning av implantat i samma kvadrant.

I åtgärderna för lambåoperation ingår biopsi.

 

 401 
 402 
 403 
 404 
 405 
 406 
 407 
 408 
 409 
 410 
 420 
 421 
 422 
 423 
 424 
 425 
 426 
 427 
 428 
 429 
 430 
 431 
 432 
 433 
 436 
 446 
 447 
 448 
 451 
 452 
 453 
 454 
 480