HSLF-FS 2019:9
Handbok » 6 Rehabiliterande och habiliterande vård » 6.1 Allmänt om rehabiliterande vård

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

6.1 Allmänt om rehabiliterande vård

Allmänt om rehabiliterande vård

Det finns flera olika tillstånd för tandlöshet (5001-5037). De delas in i

  • helt tandlös käke,
  • partiellt tandlös käke,
  • friändstandlöshet, och
  • tandlucka.

Tillstånd 5071-5072 finns för dysfunktionell ocklusion som inte är orsakad av tandlöshet.

Särskilda tillstånd finns också vid speciella situationer, som vid

  • otillräcklig benvolym eller bendefekt (5020),
  • utvärdering av tand eller implantat innan permanent behandling kan utföras (5045, 5450),
  • nedsatt hälsa som förhindrar att permanent konstruktion utförs (5046, 5451),
  • avsaknad av retention (5051) eller ofullständig rotfyllning inför protetisk behandling (5041),
  • tand i position 8, som är nödvändig för att en protetisk konstruktion ska kunna utföras eller för att en befintlig bro ska kunna behållas, och som kräver rotbehandling (5052), eller
  • ett parodontalt skadat bett som behöver stabiliseras med protetik (5061-5062).

Det finns även tillstånd för defekta protetiska konstruktioner (5443-5449), när konstruktioner ska byggas ut (5447–5448) samt när ersättningsperioden bryts under en implantatbehandling i en partiell tandlös käke (5448).
Tabell över gruppering av olika 5000-tillstånd
Partiellt tandlös käke
Friändstandlöshet
Tandlucka
Separat eller sammanbunden konstruktion
Vilken protetisk konstruktion som är ersättningsberättigande