HSLF-FS 2023:21
Tillstånd » 5450

5450

5450 - Installerade implantat utan överkonstruktion i helt tandlös käke, friänds­tandlöshet, två-, tre-, fyra- eller flertandslucka eller entandslucka enligt tillstånd 5032 när utvärdering eller belastning behövs innan permanent implantatstödd konstruktion kan utföras.

Unika villkor

Långtidstemporär konstruktion är ersättningsberättigande när utvärdering eller belastning av implantat behövs under minst sex månader på grund av 

  • osäker prognos för implantat, 
  • reoperation efter förlust av implantat som ska ingå i planerad konstruktion,
  • kompletterande operation av implantat som ska ingå i planerad konstruktion, eller
  • osäker prognos för granntand till den planerade konstruktionen.

Förutom dokumentation enligt E.0 ska skälen för utvärdering eller belastning beskrivas i patientjournalen.

Se bilaga 4 allmänna råd.

Regler

Allmänna råd

Åtgärder

Ersättningsberättigande åtgärder

362, 856-858

Relaterade handboksavsnitt

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Besvarade frågor

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket..

Fråga

Vilken åtgärd kan jag använda för temporära distanser? Jag har en patient som fått fyra implantat inopererade i en sjutandslucka, där ett av implantaten förlorades efter en tid. Patienten ska reopereras eftersom det implantatet behövs. Nu tänker jag göra en långtidstemporär implantatbro på de tre implantaten medan vi väntar på läkning och reoperation. Jag tänker göra bron på temporära distanser.

Svar

Det finns ingen åtgärd inom tandvårdsstödet för temporära distanser.

Det är tillstånd 5450 som tillämpas när utvärdering eller belastning behövs innan permanent implantatkonstruktion kan utföras. Till exempel vid reoperation efter förlust av implantat som ska ingå i planerad konstruktion. Inom tillstånd 5450 lämnas ersättning, förutom för långtidstemporär bro, även för permanenta distanser, åtgärd 858.