HSLF-FS 2023:21
Tillstånd » 5025

5025

5025 - Enstaka tand som behöver extraheras inför bettrehabilitering.

Unika villkor

Extraktion av enstaka tand, som saknar annat tillstånd för extraktion inom tand­vårdsstödet, är endast ersättnings­berättigande inför bettrehabilitering när den leder till

  • ett tandlöshetstillstånd där minst tio bredvidliggande tänder saknas inom tandposition 6–6, eller
  • fullständig tandlöshet i aktuell käke. 

Motivering till varför extraktion förbättrar den långsiktiga prognosen för kommande rehabilitering ska beskrivas i patientjournalen. 

Åtgärd för extraktion är ersättnings­berättigande högst två gånger per käke.

Regler

Åtgärder

Ersättningsberättigande åtgärder

362, 401-405, 410, 480

Relaterade handboksavsnitt

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.