HSLF-FS 2023:21
Tillstånd » 5045

5045

5045 - Partiell tandlöshet inom tandposition 6–6 när utvärdering av kario­logisk, endodontisk, bettfysiologisk eller parodontal behandling behöver göras före permanent rehabilitering.

Unika villkor

Långtidstemporär bro är ersättnings­berättigande vid partiell tandlöshet när utvärdering av behandling av karies, parodontit, käkfunktions­störning eller rotbehandling behöver göras under minst sex månader på grund av att prognosen är osäker för den permanenta behandlingen.

Långtidstemporära kronor och hängande led är ersättnings­berättigande endast med samma antal kronor och hängande led som är ersättnings­berättigande inom mot­svarande tillstånd för tandlöshet. 

Regler

Åtgärder

Ersättningsberättigande åtgärder

362, 802, 803, 809

Relaterade handboksavsnitt

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.