HSLF-FS 2023:21
Tillstånd » 5020

5020

5020 - Tandlöst område inom tandposition 6–6 med

  • otillräcklig benvolym för implantatinstallation, eller
  • bendefekt som hindrar hygienisk utformning av protetisk konstruktion.

Unika villkor

Dokumentation av det tandlösa området ska ske med foto eller modell om det inte redan framgår av befintlig aktuell röntgen. Dessutom ska skälen för att benuppbyggnad är nödvändig beskrivas i patientjournalen.

Åtgärd 427 är ersättnings­berättigande endast inför implantatinstallation vid annat tillfälle.

Åtgärd 428 och 431 är ersättnings­­berättigande endast för sinuslyft med buckal entré eller onlayteknik.

Åtgärd 430 är ersättnings­berättigande endast inför implantatinstallation vid annat tillfälle eller för operation med sinuslyft med buckal entré vid samtidig implantatoperation.

Åtgärd 432 är ersättnings­berättigande endast vid samtidig implantat­operation, för sinuslyft med buckal entré eller täckning av buckala eller linguala fenestrationer. Förutom dokumentation enligt ovan ska dokumentation av buckala eller linguala fenestrationer ske med foto.

Åtgärd 433 är ersättningsberättigande endast vid samtidig implantatoperation för sinuslyft med buckal entré.

Regler

Åtgärder

Ersättningsberättigande åtgärder

362, 427, 428, 430-433, 480

Relaterade handboksavsnitt

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Besvarade frågor

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket..

Fråga

Jag ska vid samma tillfälle operera för benuppbyggnad med benersättningsmaterial på båda sidorna i överkäken. Kan jag då rapportera en åtgärd 428 för varje sida?

Svar

Nej, i texten för åtgärd 428 framgår att åtgärden avser benaugmentation i en kvadrant och att den endast är ersättningsberättigande en gång per dag. För benaugmentation med benersättningsmaterial i ytterligare en kvadrant, vid samma tillfälle, lämnas ersättning för åtgärd 431. Så vid benaugmentation med benersättningsmaterial på båda sidor i överkäken vid samma tillfälle lämnas således ersättning för åtgärd 428 och 431. Dessa båda åtgärder är endast ersättningsberättigande när de utförs av en parodontolog eller käkkirurg, dvs tandläkare med bevis om specialistkompetens, eller av en ST-tandläkare inom dessa specialistområden.

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket..

Fråga

Vid en implantatoperation installerade jag två implantat i position 15 och 16. Eftersom det var begränsad bentillgång regio 16 höjde jag sinusbotten med osteotomteknik och fick därmed tillräckligt med utrymme för beninväxt för implantatet. Vilken åtgärd kan jag rapportera för behandling med denna teknik?

Svar

Osteotomteknik, som innebär att man knackar upp benet sista biten i stället för att borra hela implantatsätet, ingår i åtgärd 421, 423 eller 425 för implantatoperationen. Vid benaugmentation lämnas ersättning endast om sinuslyftet görs med buckal entré, dvs med ett lateralt fönster. Det gäller oavsett om egen vävnad (autologt ben) eller benersättningsmaterial används för benaugmentationen vid samtidig implantatoperation med även när sinuslyftet görs via så kallad ”tältning”, dvs. att sinusslemhinnan lyfts utan användande av varken autologt ben eller benersättningsmaterial.

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket..

Fråga

Vilken åtgärd kan användas för att lägga benersättningsmaterial marginalt kring implantat vid implantatoperation?

Svar

Det finns ingen åtgärd inom tandvårdsstödet för att lägga benersättningsmaterial marginalt vid implantat i samband med implantatinstallation. Åtgärd 432 som tillämpas vid benaugmentation med benersättningsmaterial vid samtidig implantatinstallation är endast ersättningsberättigande för sinuslyft med buckal entré eller för täckning av buckala eller linguala fenestrationer. Det innebär att det endast lämnas ersättning vid blottor längs implantaten, men inte om det finns benförlust marginalt. Det beror på att benersättningsmaterial marginalt inte förbättrar prognosen för implantatet vid mindre marginala defekter, enligt vetenskap och beprövad erfarenhet.  Vid stora marginala defekter bör benaugmentation göras vid ett separat tillfälle, innan implantat installeras (tvåstegbehandling).