HSLF-FS 2023:21
Tillstånd » 5046

5046

5046 - Partiell tandlöshet inom tandposition 6–6 för vilken ingen permanent protetisk terapi planeras.

Unika villkor

Semipermanent eller långtidstemporär bro är ersättningsberättigande när ingen ytterligare protetisk behandling planeras 

  • i bett med tveksam prognos, eller 
  • för patient vars hälsotillstånd förhindrar utförande av permanent konstruktion. Förutom dokumentation enligt E.0 ska patientens nedsatta hälsa dokumenteras i patientjournalen.

Åtgärd 304 är endast ersättnings­berättigande för långtidstemporära klinikframställda hängande led som bondas till granntänder i en- eller tvåtandslucka.

Regler

Åtgärder

Ersättningsberättigande åtgärder

304, 362, 802, 803, 807, 809

Relaterade handboksavsnitt

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.