HSLF-FS 2022:26
Tillstånd » 5046

5046

5046 - Partiell tandlöshet inom tandposition 6–6 för vilken ingen permanent protetisk terapi planeras.

Unika villkor

Semipermanent eller långtidstemporär bro är ersättningsberättigande när ingen ytterligare protetisk behandling planeras 

  • för patient när hälsotillståndet dokumenterats i anamnestiska uppgifter och förhindrar utförande av permanent konstruktion, eller 
  • i bett med tveksam prognos. 

Regler

Åtgärder

Ersättningsberättigande åtgärder

362, 802, 803, 807, 809

Relaterade handboksavsnitt

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.