HSLF-FS 2023:21
Tillstånd » 5051

5051

5051 - Avsaknad av retention.

Unika villkor

Ersättningsberättigande om tillståndet kräver behandling inför tandstödd protetik inom tandvårdsstödet.

För åtgärd 408 gäller även att åtgärden är ersättningsberättigande endast när minst fem tänder behöver friläggas med lambå och flera av tänderna har omfattande tandslitage eller kronfraktur som innebär att mindre än halva kronhöjden återstår på högsta stället.

Regler

Åtgärder

Ersättningsberättigande åtgärder

362, 407, 408, 480, 501-504, 522, 523

Relaterade handboksavsnitt

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Besvarade frågor

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket..

Fråga

Jag har en patient med mycket nedslitna tänder och det behövs kirurgisk friläggning för att få tillräcklig retention för att kunna göra kronor. Jag har hittat åtgärd 407 och 408, men vilket tillstånd ska jag använda?

Svar

Tillstånd 5051 Avsaknad av retention, kan tillämpas. Inom tillståndet är åtgärd 407 och 408 för preprotetisk friläggning med lambå samt åtgärder för rotbehandling ersättningsberättigande. En förutsättning är att behandlingen krävs inför tandstödd protetik som ersätts inom tandvårdsstödet. Vid friläggning av fem eller fler tänder som ska behandlas med tandstödd protetik och där mindre än halva kronhöjden återstår för minst två av tänderna, tillämpas åtgärd 408. I alla övriga fall tillämpas åtgärd 407. Enligt regel E.0 ska tillståndet dokumenteras med foto eller modell om det inte redan framgår av befintlig aktuell röntgen.