HSLF-FS 2023:21
Tillstånd » 5041

5041

5041 - Tand med ofullständig rotfyllning inför rehabilitering.

Unika villkor

Åtgärd för rotbehandling, apikalkirurgi eller tandextraktion är endast ersättnings­berättigande när det krävs inför protetisk rehabilitering inom tandvårds­stödet.

Förutom dokumentation av den ofullständiga rotfyllningen enligt E.0 ska även behovet av den protetiska rehabili­teringen framgå av befintlig aktuell röntgen eller av foto­dokumentation innan behandlingen påbörjas.

Regler

Åtgärder

Ersättningsberättigande åtgärder

362, 401-405, 409, 410, 480, 501-504, 522, 523, 541

Relaterade handboksavsnitt

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Besvarade frågor

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket..

Fråga

Min patient önskar få en krona utförd på 14 då han tycker att tanden är ful. Kronan på 14 ska patienten betala själv eftersom den inte är skadad.

Tand 14 är sedan tidigare rotbehandlad och är symtomfri. Men rotfyllningen ser otät ut och skulle behöva revideras innan tanden förses med en pelare och krona. Ingår rotfyllningen och pelaren i tandvårdsstödet?

Svar

För behandling med krona och pelare på tand som inte har någon skada finns inget tillstånd inom tandvårdsstödet och därmed lämnas ingen ersättning för den protetiska behandlingen.

I villkorstexten för tillstånd 4041 Ofullständig rotfyllning som kräver revision inför reparationsåtgärd, framgår att ersättning endast lämnas när rotbehandling krävs inför reparationsåtgärd inom tandvårdsstödet.

Eftersom kronan och pelaren vid kosmetisk tandvård inte ersätts inom tandvårdsstödet, lämnas inte heller ersättning för att revidera rotfyllningen.