HSLF-FS 2023:21
Tillstånd » 5052

5052

5052 - Tand i position 8 nödvändig vid bettrehabilitering.

Unika villkor

Ersättningsberättigande om tand i position 8 behövs för en protetisk konstruktion och kräver rotbehandling

  • inför rehabilitering inom tandvårdsstödet (åtgärder inom 800-serien), eller
  • för att en befintlig protetisk konstruktion ska kunna behållas

Regler

Åtgärder

Ersättningsberättigande åtgärder

362, 501-504, 522, 523

Relaterade handboksavsnitt

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.