HSLF-FS 2019:9
Handbok » 4 Behandlingar av sjukdoms- och smärttillstånd » 4.1.1.12 Behandling av smärta och funktionsstörning i käksystemet, tillstånd 3161 och 3162

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

4.1.1.12 Behandling av smärta och funktionsstörning i käksystemet, tillstånd 3161 och 3162

Behandling av smärta och funktionsstörning i käksystemet, tillstånd 3161 och 3162

Vid behandling av sjukdoms- och smärttillstånd inom det statliga tandvårdsstödet finns två specifika tillstånd vid smärta och funktionsstörning i käksystemet. De är tillstånd:

  • 3161 Käkfunktionsstörning och
  • 3162 Instabil ocklusion i samband med långvarig käkledssmärta eller vid symtomatisk käkledsartros.

Det finns även andra tillstånd inom rehabiliterande vård, såsom tillstånd 5042 Förändringar i vertikal käkrelation eller omfattande tandslitage av flera tänder när skäl föreligger för att förändra betthöjd eller ocklusionsplan, som kan tillämpas som en del i behandlingen av smärta och funktionsstörning i käksystemet.

De specifika åtgärderna för behandling av smärta och funktionsstörning i käksystemet finns inom 600-serien. Andra åtgärder som också kan vara ersättningsberättigande vid bettfysiologisk behandling är till exempel sjukdoms- eller smärtbehandlande åtgärder 301–304 åtgärd 311–314 för information och beteendemedicinsk behandling samt åtgärd 846 och 848 för betthöjning eller behandling av instabil ocklusion.

Exempel, kontroll av effekt och funktion vid behandling med bettskena, åtgärd 601
Exempel, mindre justering av patientens bettskena efter fyllningsterapi, åtgärd 301
Exempel, annan behandling av tillstånd i käkled eller käkmuskler, åtgärd 302
Exempel, smärtbehandling med intramuskulär injektion vid samma behandlingstillfälle som bettskena kontrolleras, åtgärd 301
Exempel, behandling med motorisk aktivering vid käkfunktionsstörning, åtgärd 606
Exempel, behandling av instabil ocklusion vid långvarig käkledssmärta, tillstånd 3162 och åtgärd 848
Exempel, behandling av instabil ocklusion vid symtomatisk käkledsartros, tillstånd 3162 samt åtgärd 607 och 848
Exempel, behandling inom tillstånd 5042 hos specialist i bettfysiologi, åtgärd 846