HSLF-FS 2023:21
Tillstånd » 5042

5042

5042 - Förändringar i vertikal käkrelation eller omfattande tandslitage av flera tänder när skäl före­ligger för att förändra betthöjd eller ocklusions­plan.

Unika villkor

Preprotetisk eller annan förberedande bettanpassning är ersättnings­berättigande när det krävs för att skapa förutsättningar för funktionell ocklusion.

Skena eller bettspärrplåt är ersättnings­berättigande vid vertikal utrymmesbrist eller instabil ocklusion. 

När betthöjdsförändring behöver utföras är betthöjning med fyllnings­­material ersättnings­berättigande.

Långtids­temporär krona eller bro är endast ersättnings­­­berättigande när betthöjdsförändring behöver utföras för

  • tänder med omfattande abrasion, attrition eller erosion när kronterapi är ersättnings­berättigande enligt tillstånd 4072 eller 4073, eller 
  • tänder eller implantat när tillstånd 5071 eller 5072 föreligger. 

Förutom dokumentation enligt E.0 ska behovet av att förändra betthöjd eller ocklusionsplan beskrivas i patient­journalen.

Regler

Åtgärder

Ersättningsberättigande åtgärder

362, 809, 846-848, 856-858

Relaterade handboksavsnitt

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Besvarade frågor

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket..

Fråga

Lämnas ersättning för en behandling med sektionerade skenor när betthöjden behöver ändras?

Svar

Åtgärd 846 Skena, hel eller i cementerad i sektioner... avser såväl hela som sektionerade skenor. Åtgärden är ersättningsberättigande inom tillstånd 5042 Förändringar i vertikal käkrelation...

Åtgärd 846 är även ersättningsberättigande inom tillstånd 3162.


TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket..

Fråga

Är det ersättningsberättigande att utföra långtidstemporära broar även på implantat vid tillstånd 5071 och 5072, för att sondera betthöjden inom tillstånd 5042?
Hur länge behöver bron sitta på plats?

Svar

Ja, inom tillstånd 5042 är laboratorieframställd långtidstemporär krona eller bro ersättningsberättigande för både tänder och implantat, åtgärd 809 eller 856 och 857, för att förändra betthöjd när tillstånd 5071 eller 5072 föreligger.

För tillstånd 5042 anger inte föreskriften hur länge en långtidstemporär bro behöver sitta. 

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket..

Fråga

Tandläkaren önskar utföra sonderande betthöjning med hjälp av befintliga proteser som är kraftigt nedslitna. För att åstadkomma en rimlig funktion och estetik måste de nya proteserna höjas relativt mycket. Det planeras en successiv betthöjning i 2–3 omgångar med hjälp av fyllningsmaterial som appliceras på proteständerna för att på så sätt sondera rätt betthöjd. Ersätts denna behandling inom tandvårdsstödet?

Svar

Tillstånd 5042 som rör förändringar i vertikal käkrelation ”när skäl föreligger för att förändra betthöjd eller ocklusionsplan genom preprotetisk eller annan förberedande bett­anpassning” kan tillämpas. Åtgärd 848 Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition, är ersättningsberättigande. Åtgärd 848 är ersättningsberättigande en gång per tandposition, ersättningsperiod och mottagning. Detta oavsett om betthöjningen sker i flera omgångar.

Vid mycket nedslitna tänder på en protes som måste bytas ut kan tillstånd 5443 Hel protes som är trasig, illapassande eller som ändras till täckprotes eller tillstånd 5444 Delprotes som är trasig, illapassande eller som måste byggas till tillämpas. Åtgärd 836 är ersättningsberättigande för utbyte av ett flertal proteständer.