HSLF-FS 2019:9
Handbok » 6 Rehabiliterande och habiliterande vård » 6.8 Tandreglering inom tandvårdsstödet

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

6.8 Tandreglering inom tandvårdsstödet

Tandreglering inom tandvårdsstödet

Tillstånd 5905–5914 avser bett- eller tandpositionsavvikelser, tillstånd 5903 ansikts- eller käkmissbildning.

Regel E.10 anger ramen för vilka avvikelser som ersätts med tandregleringsbehandling inom det statliga tandvårdsstödet. Regel E.10 gäller för tillstånd 5903–5913, men inte för tillstånd 5914. Tillstånd 5914 tillämpas när tandreglering är en förutsättning för en rehabiliterande behandling eller efter en behandling av tandlossningssjukdom.

I villkorskolumnen för respektive tillstånd 5903–5914 anges de specifika villkoren för att tandreglering ska vara ersättningsberättigande för det aktuella tillståndet.

Åtgärd 900–908 är ersättningsberättigande för tandreglering inom tillstånd 5903–5914. Tandvårdsersättning lämnas även för ortodontisk slutning av en entandslucka med utbytesåtgärd 940 eller 941. Det finns också en åtgärd 847 för klammerplåt som är ersättningsberättigande inom tillstånd 5042 för betthöjning och tillstånd 5914 för exempelvis mindre upprätning av tänder inför protetisk behandling.

Tillstånd 5903–5914
Åtgärder för tandreglering
Exempel på behandlingar med tandreglering