HSLF-FS 2023:21
Handbok » 6.8.1.1 Generellt gäller för åtgärderna 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907 och 908

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

6.8.1.1 Generellt gäller för åtgärderna 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907 och 908

Generellt gäller för åtgärderna 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907 och 908

Tandreglering

I åtgärd 900–908 ingår alla material och moment vid fullständig ortodontisk behandling såsom fotodokumentation, kefalometrisk mätning och analys, en hygieninstruktion vid utlämnande av apparaturen samt retentionsapparatur (fast eller avtagbar). Tandtekniskt arbete oavsett framställningsmetod ingår inklusive all materialkostnad.

I åtgärderna ingår även besök för kontroll av retentionsapparatur upp till ett år efter avslutad aktiv behandling.