HSLF-FS 2023:21
Handbok » 2 Undersökningar och utredningar

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

2 Undersökningar och utredningar

Undersökningar och utredningar

Undersökning eller kontroll