HSLF-FS 2023:21
Handbok » 5 Reparativ vård

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

5 Reparativ vård