HSLF-FS 2023:21
Kunskapsstödet » Besvarade frågor » Åtgärd 823 och 824. Kvarvarande tänder i en käke förloras bredvid befintliga implantatkonstruktioner.

Åtgärd 823 och 824. Kvarvarande tänder i en käke förloras bredvid befintliga implantatkonstruktioner.

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket.

Fråga 100 - Jag har en patient som i överkäken har implantatstödd bro 16–13, implantatkronor på 12, 11, tandstödd bro 21–23, samt implantatkronor på 24 och 25. Bakom 25 saknas tänderna. Nu måste 21 och 23 extraheras. Då redan installerade implantat räknas som tandlöshet, blir käken helt tandlös dvs. tillstånd 5002. Planen är att göra en ny implantatbro på implantaten 12, 11 och 24 med tre hängande led. Under läkningstiden kommer patienten att få en temporär protes 12–24 med klamrar på implantatkronorna 16 och 25. Problemet är att vid tillstånd 5002 är inte åtgärd 822 eller 823 ersättningsberättigande. Finns det något annat tillstånd som kan användas?

Regel E.11 anger att endast vid fastställande av tillstånd 5005, 5010–5016, 5031–5037 ska redan befintligt implantat eller befintlig implantatstödd krona bredvid saknad tand likställas med tandlöshet. Regel E.11 gäller inte för tillstånd 5002. I fall där implantatbroar föreligger och där samtliga egna tänder förloras i samma käke tillämpas tillstånd 5447.

Vid tillstånd 5447 är exempelvis åtgärder för att reparera, bygga om/bygga ut eller utföra nytt helkäksimplantat ersättningsberättigande. Inom tillstånd 5447 är även åtgärd 822 eller 823 för temporär partiell protes ersättningsberättigande. I det fall du frågar om ska tillstånd 5447 tillämpas för samtliga åtgärder från implantatoperation till färdig implantatbro.

Relaterade tillstånd

Relaterade regler