HSLF-FS 2023:21
Kunskapsstödet » Besvarade frågor » Hygieninstruktion i samband med utlämnande av en implantatbro

Hygieninstruktion i samband med utlämnande av en implantatbro

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket.

Fråga 087 - Kan jag ta en åtgärd 311 för instruktion av mellanrumsborstar när jag lämnar ut en implantatbro?

Nej, det framgår i inledningstexten till Implantatprotetiska åtgärder, 850–865 att en hygieninstruktion vid den nya konstruktionen ingår. I alla åtgärder för protetiska konstruktioner eller tandregleringsapparatur ingår en hygieninstruktion vid utlämnande av den nya konstruktionen eller apparaturen.

Relaterade åtgärder