HSLF-FS 2023:21
Kunskapsstödet » Tandregleringsåtgärd 900-908, ingår akuta besök?

Tandregleringsåtgärd 900-908, ingår akuta besök?

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket.

Fråga 022 - Ingår akuta besök i tandregleringsåtgärderna om patienten söker akut hos annan vårdgivare?

Tandregleringsåtgärderna 900-908 innefattar en fullständig behandling av det aktuella tillståndet.
Det finns därför inte några åtgärder för akutbehandling av ortodontiska skäl i tillstånden för tandreglering.

Om annan vårdgivare utför behandling och vill ha ersättning får överenskommelse ske mellan parterna. Det är viktigt att noga informera patienterna att i första hand ta kontakt med ordinarie vårdgivare som är den som är ansvarig för behandlingen.

Relaterade tillstånd

Relaterade åtgärder