HSLF-FS 2023:21
Handbok » 6.4 Behandling som görs om

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

6.4 Behandling som görs om

Behandling som görs om

För protetisk behandling som behöver göras om finns omgörningsregler. Vilka omgörningsregler som ska tillämpas beror på inom vilket tillstånd åtgärderna ursprungligen utfördes och rapporterades. För protetiska åtgärder som har utförts inom reparativ vård (tillstånd i 4000-serien) tillämpas D-regler. För protetiska åtgärder som har utförts inom rehabilitering (tillstånd i 5000-serien) tillämpas E-regler.

För omgörning av separat krona, se vidare avsnitt om reparativ vård.

Omgörning av åtgärder som omfattas av omgörningsreglerna D.5, E.5–E.8 eller E.15 inom det statliga tandvårdsstödet.
Undantag från omgörningsreglerna i regel D.6 och regel E.9
Omgörning av annan vårdgivare
Garantier