HSLF-FS 2019:9
Handbok » 6 Rehabiliterande och habiliterande vård » 6.4 Behandling som görs om » 6.4.1 Omgörning av åtgärder som omfattas av omgörningsreglerna D.5, E.5–E.8 eller E.15 inom det statliga tandvårdsstödet.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

6.4.1 Omgörning av åtgärder som omfattas av omgörningsreglerna D.5, E.5–E.8 eller E.15 inom det statliga tandvårdsstödet.

Omgörning av åtgärder som omfattas av omgörningsreglerna D.5, E.5–E.8 eller E.15 inom det statliga tandvårdsstödet.

Omgörningsregler innebär en begränsning där tandvårdsstöd inte lämnas på nytt för vissa åtgärder inom en bestämd tidsperiod, i det fall behandlingen måste göras om. Denna tidperiod omnämns i handboken som omgörningstiden.
Omgörningstiden ändras från två till tre år den 15 januari 2019
Principer för omgörning inom omgörningstiden