HSLF-FS 2019:9
Handbok » 6 Rehabiliterande och habiliterande vård » 6.4 Behandling som görs om » 6.4.2 Undantag från omgörningsreglerna i regel D.6 och regel E.9

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

6.4.2 Undantag från omgörningsreglerna i regel D.6 och regel E.9

Undantag från omgörningsreglerna i regel D.6 och regel E.9

I regel D.6 och E.9 anges undantag när en ny konstruktion eller reparation kan vara ersättningsberättigande efter förhandsprövning inom tre respektive ett år gått sedan en behandling slutförts.

Regel D.6 anger undantag för protetiska åtgärder utförda inom tillstånd för reparation (4000-serien). Ny behandling är ersättningsberättigande inom tre år efter förhandsprövning om konstruktionen måste åtgärdas på grund av

  • yttre våld, eller
  • ny skada i annan tandposition än vad den ursprungliga konstruktionen avser.

Regel E.9 anger undantag för omgörning eller reparation inom tre år för fasta konstruktioner inklusive implantat, implantatoperationer, benaugmentation och utbytesåtgärder med implantat/tandreglering samt för omgörning inom ett år för avtagbar protes.

Ny behandling för fasta konstruktioner inklusive implantat, implantatoperationer, benaugmentation och utbytesåtgärder med implantat/tandreglering är ersättningsberättigande inom tre år efter förhandsprövning om konstruktionen måste åtgärdas på grund av

  • yttre våld, eller
  • ny skada i annan tandposition än vad den ursprungliga konstruktionen avser.

Ny behandling vid avtagbar protes är ersättningsberättigande efter förhandsprövning inom ett år om

  • protesen skadats eller förlorats och detta har ett samband med sjukdom hos patienten,
  • protesen, tand eller implantat som protesen stödjer på, utsatts för yttre våld, eller
  • protesen behöver åtgärdas på grund av ny skada i annan tandposition än vad den ursprungliga protesen avser.

Dessutom finns ett undantag om en patient inte klarar anpassning till en ny protes som anger att åtgärder för att rebasera/reparera en äldre protes i samma käke är ersättningsberättigande efter förhandsprövning.
Exempel, krona har utförts som reparativ vård, granntanden måste extraheras inom tre år, regel D.5 och D.6
Exempel, Tandstödd bro förloras efter ett och ett halvt år på grund av trauma, omgörning med implantat, regel E.5 och E.9
Exempel, Sektionsbro på implantat förloras efter ett och ett halvt år, omgörning med tandstödd bro, regel E.6
Exempel, installerat implantat i entandslucka kan inte användas, en tandstödd bro utförs istället, regel E.9