HSLF-FS 2023:21
Tillstånd » 3041

3041

3041 - Gingivit.

Unika villkor

Åtgärder

Ersättningsberättigande åtgärder

162, 209, 301, 311, 312, 341, 350, 362, 480

Relaterade handboksavsnitt

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Besvarade frågor

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket..

Fråga

Ibland efter en parodontal behandling så vill jag fluorbehandla tandhalsarna på samtliga tänder. Ingår detta då i åtgärderna 341 och 342 eller kan jag även ta en åtgärd 321 för detta? 

Svar

Vid tillstånd 3043 Parodontit är bl.a. åtgärderna 341-343 ersättningsberättigande men inte åtgärd 321 Icke-operativ behandling av kariessjukdom. I åtgärd 341-343 framgår det av åtgärdstexterna att åtgärden i förekommande fall även innefattar behandling med fluor. Fluorbehandling som utförs för att minska besvär efter den parodontala behandlingen ingår således i åtgärd 341 – 343. Det har ingen betydelse om det är en enstaka tand eller om hela bettet fluorbehandlas.