HSLF-FS 2023:21
Kunskapsstödet » Besvarade frågor » Avsaknad av retention

Avsaknad av retention

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket.

Fråga 089 - Jag har en patient med mycket nedslitna tänder och det behövs kirurgisk friläggning för att få tillräcklig retention för att kunna göra kronor. Jag har hittat åtgärd 407 och 408, men vilket tillstånd ska jag använda?

Tillstånd 5051 Avsaknad av retention, kan tillämpas. Inom tillståndet är åtgärd 407 och 408 för preprotetisk friläggning med lambå samt åtgärder för rotbehandling ersättningsberättigande. En förutsättning är att behandlingen krävs inför tandstödd protetik som ersätts inom tandvårdsstödet. Vid friläggning av fem eller fler tänder som ska behandlas med tandstödd protetik och där mindre än halva kronhöjden återstår för minst två av tänderna, tillämpas åtgärd 408. I alla övriga fall tillämpas åtgärd 407. Enligt regel E.0 ska tillståndet dokumenteras med foto eller modell om det inte redan framgår av befintlig aktuell röntgen.

Relaterade tillstånd

Relaterade åtgärder

Relaterade regler