HSLF-FS 2023:21
Kunskapsstödet » Sektionsbro på implantat förloras inom två år, omgörning med tandstödd bro

Sektionsbro på implantat förloras inom två år, omgörning med tandstödd bro

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket.

Fråga 064 - Min patient fick för ett år sedan en implantatbro 11-22. Nu har implantaten förlorats och vi måste istället göra en tandstödd bro 13-24. Vad ersätts inom tandvårdsstödet?

Grundprincipen för fast protetik, både tandstödd och implantatstödd, är att behandling av samma tandlucka inte är ersättningsberättigande inom tre år.

Omgörningsreglerna för rehabilitering (E-regler) tillämpas. Din patient har den ursprungliga tretandsluckan kvar. I regel E.6 framgår att inom tre år efter att åtgärd 852 eller 853 slutförts är åtgärd 804 inte ersättningsberättigande för samma tandposition och åtgärd 801-803 inte ersättningsberättigande vid rehabilitering av tandluckan för två stöd på vardera sidan om tre- eller flertandslucka.

För fasta protetiska konstruktioner som slutförts före den 15 januari 2019 tillämpas de omgörningsregler som gällde när konstruktionen utfördes, dvs för dessa är omgörningstiden två år. 

För en implantatstödd bro som är ett år gammal innebär det att en ny tandstödda bro inte är ersättningsberättigande inom tandvårdsstödet för samma tandlucka. Vårdgivarens eventuella garantier används istället. Såvida inte något av undantagen i regel E.9 kan tillämpas.

Relaterade tillstånd

Relaterade regler