HSLF-FS 2023:21
Kunskapsstödet » Långtidstemporär fyllning i komposit

Långtidstemporär fyllning i komposit

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket.

Fråga 052 - Min patient kom akut till mig med en omfattande fraktur på en tand. Patienten önskar en krona på tanden, men vill vänta några månader med att göra den. För att inte tanden ska gå sönder mer var jag tvungen att göra en långtidstemporär fyllning i komposit. Vilken åtgärd ska jag använda? Har jag låst tanden för kronterapi när jag gjort en långtidstemporär fyllning i komposit?

Vid tillstånd 4081 Omfattande fraktur eller förlust av tandsubstans lämnas ersättning för bland annat åtgärd 302 Sjukdoms- eller smärtbehandling.

För åtgärd 302 står det i åtgärdstexten: "Åtgärden tillämpas för sjukdoms- eller smärtbehandling, främst i form av ..."

I åtgärdsbeskrivningen för åtgärd 302 anges att ersättning lämnas för en långtidstemporär fyllning. Detta gäller oavsett vilket material som används. Det bör av journalanteckningen framgå att fyllningen är långtidstemporär. Ersättning lämnas därmed senare även för en krona åtgärd 800 eller 801 om regel D.3 Kronregel är uppfylld.

Om ersättning istället har lämnats för en permanent kompositfyllning, åtgärd 701-707 och tanden inte har en ny skada lämnas inte ersättning för en krona åtgärd 800 eller 801.

Relaterade tillstånd

Relaterade åtgärder

Relaterade regler